The Marble Church

Copenhagen, Denmark

"The Frederikskirken in Roman baroque style, known as the Marble Church, has one of the
largest copper domes in the world." --G÷ran

Takk til G÷ran for Phooningen (og for fotoideen).


Oct 28, 2002

Dette bildet er i f°lgende kategorier:
Danmark    Extremes    Religi°se bygninger


Phoons Hovedside