Mercury amalgam removal

San Jose, California

This was my second visit to the dentist. Marie, the dental assistant, was willing to
phoon.

Tack till Marie som Phoonade. Fotoidé: min.


Oct 07, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Hålsovårdsinrättningar    Vårdpersonal


Phoons startsida