Non-halftime performance

Los Angeles, California

"We snuck out onto the sidelines during a Los Angeles Amazons football game and took this
picture. Go Amazons." --Tim

Tack till Tim som Phoonade och till Tim för fotoidén.


Jan 07, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Folksamlingar    Sportevenemang


Phoons startsida