Gathering

Allegheny State Park, New York

"This was a shot of most of the geocachers attending the "ASP Geobash". I had to hold
this pose for over a minute to ensure a Phoon would be present!" --Eric

Tack till Eric som Phoonade (och för fotoidén).


Feb 15, 2010

Denna bild hör till kategorier:
Folksamlingar    Hitta phoonen    New York    De andra märkte inget


Phoons startsida