Assyrian exhibit

Louvre, Paris, France

"I am half Assyrian. I had to phoon in front of one of the great ancient works of my
people." --Chris

Tack till Chris som Phoonade (och för fotoidén).


Jan 30, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Abstrakta skulpturer    Frankrike    Museer


Phoons startsida