Baby dinosaurs

Lille, France

"There was a parade of these 'baby dinosaurs' on the main street." --Ingrid

Tack till Ingrid som Phoonade (och för fotoidén).


May 24, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Abstrakta skulpturer    Frankrike


Phoons startsida