Rock climing

Bad Eisenkappel, Kärnten, Austria

"On sunny days, the rock gets warm enough to climb on it in Winter. We started this year's
climing season on a sunny day in March." --Ingrid

Tack till Ingrid som Phoonade (och för fotoidén).


Apr 18, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Österrike    Stenig terräng


Phoons startsida