Bad road conditions

Abalone Point, California

"What you can't see is the 100 ft + drop. I'd hate to go on a night walk and not know
about this." --Don

Tack till Cory och Trevor som Phoonade och till Don för fotoidén.


Aug 31, 2007

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Ostadigt    Kalifornien


Phoons startsida