Reflection

Dallas, Texas

"5000 lb ball!" --Eric

Tack till Eric som Phoonade (och för fotoidén).


May 19, 2011

Denna bild hör till kategorier:
Speglingar    Texas


Phoons startsida