A bartender

Cupertino, California

"I was eating at the Outback and saw this really animated gal. I figured she'd be up for
doing the Phoon. Sure enough!" --Doris

Tack till Barbi som Phoonade och till Doris för fotoidén.


Jul 06, 2002

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Restauranger


Phoons startsida