Newton High School basketball team

Newton, Iowa

"The team was in practice. I asked if I could take this picture, and they were ok with the
idea." --Ryan

Tack till the group som Phoonade och till Ryan för fotoidén.


May 01, 2007

Denna bild hör till kategorier:
Grupper    Iowa    Skolor    Sportanläggningar


Phoons startsida