East Side Gallery

Berlin, Germany

"A part of the former Berlin Wall is now an art gallery." --Jennifer

Tack till Jennifer som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 24, 2010

Denna bild hör till kategorier:
Tyskland    Målningar


Phoons startsida