The houses of Parliament

London, England

"Big Ben and the houses of parliament, as seen from the top of the London Eye as it was
rotating." --Amien

Tack till Amien som Phoonade (och för fotoidén).


Aug 31, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Huvudstäder    England    Långt bort    Hitta phoonen


Phoons startsida