Soldier

German Army Museum, Dresden, Germany

"The statue depicts an East German soldier running across the borderwall." --John

Tack till John som Phoonade (och för fotoidén).


Nov 05, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Tyskland    Människoskulpturer    Museer    Phoon-liknande


Phoons startsida