Cosmic bowling

Arena Bowl, Oak Lawn, Illinois

"We were out cosmic bowling and what better thing to do than bowl? PHOON!!!" --Chris

Tack till Chris som Phoonade (och för fotoidén).


Jun 26, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Illinois    Sportevenemang


Phoons startsida