Brandenburg Tor

Berlin, Germany

"This is where President Reagan spoke in 1987 about the Berlin Wall, saying, 'Mr.
Gorbachev, tear down this wall!'" --Thomas

Tack till Thomas som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 18, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Tyskland    Andra byggnadsverk


Phoons startsida