Brick wall consumed

Cherokee Park, Louisville, Kentucky

"This tree has grown up around a brick column! It was a phenomenal sight... I had to
phoon." --Stephen

Tack till Steve som Phoonade (och för fotoidén).


Apr 18, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Kentucky    Träd


Phoons startsida