Burger King

Newton, Iowa

"It was 32 degrees outside. We got three pictures before we just got too cold to stay
there." --Dakota

Tack till Dion som Phoonade och till Dakota för fotoidén.


Apr 09, 2010

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Tak    Iowa


Phoons startsida