Caribou Falls

Kramer, Minnesota

"On the last leg of our journey on the Superior National Hiking Trail, we almost didn't
stop to look at Caribou Falls. We didn't realize it would be so beautiful!" --Josh

Tack till Josh som Phoonade och till Phil för fotoidén.


Sep 05, 2007

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Ostadigt    Minnesota    Vattenfall


Phoons startsida