Car wash

Stivers Lincoln Mercury, Des Moines, Iowa

"If they are not selling cars, I don't get to wash cars." --Brian

Tack till Brian som Phoonade (och för fotoidén).


May 09, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Iowa    Miljöer


Phoons startsida