Presentation case

Outside the library at Newton High School, Newton, Iowa

"I discovered that this case was unlocked at the moment. So I quickly got in." --Michael

Tack till Michael som Phoonade (och för fotoidén).


Jun 05, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Iowa    Skolor    Trångt


Phoons startsida