Cemetary

Newton, Iowa

"It was one of the coldest days and I lost my shoe in the snow. We found it a week later
when the snow melted." --Alyssa

Tack till Alyssa som Phoonade (och för fotoidén).


Apr 09, 2010

Denna bild hör till kategorier:
Gravplatser    Iowa


Phoons startsida