Watch out for Phoons, Charlie Brown

Santa Rosa, California

"A plaque says, 'In celebration of the life and works of Charles M. Schulz, from the
people of Santa Rosa and his fans across the world.'" --Doris

Tack till Bob som Phoonade och till Doris för fotoidén.


May 16, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Andra skulpturer


Phoons startsida