Huge cinnamon rolls

Azalea, Oregon

"The 'Heaven On Earth Cafe' serves what it calls the 'World's Largest Cinnamon Rolls.'
Each costs about $9 and serves 4 to 6 people." --Doris

Tack till Bob som Phoonade och till Doris för fotoidén.


May 23, 2002

Denna bild hör till kategorier:
Extremer    Oregon    Butiker


Phoons startsida