Sound of Music fountain

Baroque Dom, Salzburg, Austria

"This fountain appears during the 'I Have Confidence' scene in The Sound of Music."
--Willy

Tack till Willy som Phoonade (och för fotoidén).


Oct 07, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Österrike    Känt från media


Phoons startsida