Continental Divide

Wyoming

Rain landing on one side ends up in the Pacific Ocean; rain on the other, in the Atlantic.

"On my move from Chicago to California." --Steve

Tack till Steve som Phoonade (och för fotoidén).


Nov 05, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Geografiskt viktiga platser    Wyoming


Phoons startsida