Cotopaxi

Cotopaxi, Ecuador

"It was gorgeous, freezing, and phooning was necessary." --Nori

Tack till the group som Phoonade och till Nori för fotoidén.


Jul 16, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Ecuador    Berg


Phoons startsida