Mom and daughter

Portland, Oregon

"Sandi is still 'attached' to her chemo pole. Frederick, in the background, travels from
the coast once a week for treatments." --Jan

Tack till Sandi och Deanna som Phoonade och till Jan för fotoidén.


Mar 01, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Oregon    Till livet!


Phoons startsida