Chemo patients

Portland, Oregon

"Miles' foot and leg came down just as this shot was taken...and it was the last photo on
the roll, so I couldn't retake it!" --Jan

Tack till Charles och Miles som Phoonade och till Jan för fotoidén.


Mar 01, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Oregon    Till livet!


Phoons startsida