Flea market

Grand Bend, Ontario, Canada

"Gary is phooning at the Dale flea market. The people around (and trust me, there were a
lot), were laughing, wondering what the heck he was doing." --Jan

Tack till Gary som Phoonade och till Janis för fotoidén.


Aug 13, 2002

Denna bild hör till kategorier:
Skyltningar och dekorationer    Ontario


Phoons startsida