Damascus cafe

Damascus, Syria

"I think this looks even better than Michael Jackson dancing in 'Billie Jean.'" --Erik

Tack till Erik som Phoonade (och för fotoidén).


Aug 10, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Stadsgator    Syrien


Phoons startsida