Ignoring the director

Twality High School, Portland, Oregon

"The director is giving instructions during rehearsal. Lee chooses to phoon." --Jan

Tack till Lee som Phoonade och till Jan för fotoidén.


Jun 16, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Oregon    Miljöer


Phoons startsida