A dock in Stockholm Archipelago

Sweden

"Saturday morning, an autumn chill in the air and noone in sight." --Göran

Tack till Anders som Phoonade och till Göran för fotoidén.


Jan 13, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Sjöar, bukter och sund    Sverige


Phoons startsida