Eiffel Tower

Paris, France

"Leather Jacket - 43,000 francs. Scarf - 7,000 Euros. Chance to convince Parisians that
Americans are idiots - Priceless." --Mike

Tack till Mike som Phoonade (och för fotoidén).


Feb 25, 2002

Denna bild hör till kategorier:
Frankrike    Landmärken


Phoons startsida