A shore

Lake Erie, Erieau, Ontario, Canada

Tack till Lauren, Kelly och Gary som Phoonade och till Gary för fotoidén.


Aug 15, 2002

Denna bild hör till kategorier:
Sjöar, bukter och sund    Ontario


Phoons startsida