Head sculpture

Hunt, Texas

"My Boy Scout troop was attending camp near this replica of an Easter Island head." --Cory

Tack till Trevor, Russell, Dallas, Cory, Chris, Colton och Chad som Phoonade och till Cory för fotoidén.


Jul 16, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Abstrakta skulpturer    Texas


Phoons startsida