Fake Stonehenge

Hunt, Texas

"Our Boy Scout troop was at a camp last week nearby this structure." --Cory

Tack till Cory som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 16, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Abstrakta skulpturer    Texas


Phoons startsida