Bainbridge Island ferry

Seattle, Washington

"This is part of the largest ferry system in the United States, Washington State Ferries,
and can carry 206 vehicles and 2000 passengers." --Phil

Tack till Phil som Phoonade (och för fotoidén).


Jun 26, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Båtar och fartyg    Washington


Phoons startsida