Villagers

Nampula, Mozambique

"Filming in a small village just outside Nampula. A perfect time to phoon. We were making
a documentary on soya export. I'm a photographer and editor." --Frode

Tack till Frode som Phoonade (och för fotoidén).


Jun 01, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Aktiviteter    Hus    Känt från media    Moçambique


Phoons startsida