Fire bell

The Museum of History and Industry, Seattle, Washington

"The Seattle Fire Department bell, from 1890." --Phil

Tack till Malia som Phoonade och till Phil för fotoidén.


Nov 14, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Monument    Washington


Phoons startsida