Frozen

Lake Neusiedel, Burgenland, Austria

"This is the biggest lake in Austria and it is still frozen at the beginning of spring.
(Trivia: It's the second largest endorheic basin in central Europe.)" --Ingrid

Tack till Flo som Phoonade och till Ingrid för fotoidén.


Mar 27, 2011

Denna bild hör till kategorier:
Österrike    Sjöar, bukter och sund


Phoons startsida