Full of life

Portland, Oregon

"When Ann saw what fun doing a Phoon could be, she whipped off her wig. Just after
chemo--she's so full of life." --Jan

Tack till Ann som Phoonade och till Jan för fotoidén.


Apr 01, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Hålsovårdsinrättningar    Oregon    Till livet!


Phoons startsida