On his garage

Seattle, Washington

"I was getting ready for a weekend cookout. So, before I moved the ladder away from the
garage, I phooned!" --Phil

Tack till Phil som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 21, 2003

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Tak    Washington


Phoons startsida