Gnome

Zwergerlgarten, Salzburg, Austria

"This sculpture is nearly three centuries old." --Gene

Tack till Gene som Phoonade och till Marie för fotoidén.


Aug 28, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Österrike    Människoskulpturer    Phoon-liknande


Phoons startsida