Golden Gate Bridge

Sausalito, California

A view of San Francisco from the north end of the bridge

Tack till Vicki och Stefan som Phoonade och till Vicki för fotoidén.


Mar 17, 2000

Denna bild hör till kategorier:
Broar    Kalifornien


Phoons startsida