Silverback gorilla

Kahuzi-Biega National Park, Democratic Republic of the Congo

"A silverback lowland gorilla. The park makes you wear masks to protect the gorillas from
disease." --Brandon

Tack till Brandon som Phoonade (och för fotoidén).


Oct 14, 2012

Denna bild hör till kategorier:
Djur    Democratic Republic of the Congo


Phoons startsida