Grand Canyon

South Rim, Arizona

"It was scarier than it looks, standing out on that small ledge (only about 4 feet wide)
looking down into the abyss!" --John

Tack till John som Phoonade och till Steve för fotoidén.


Jun 15, 2006

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Ostadigt    Arizona    Stenig terräng


Phoons startsida