Grand Canyon

Arizona

"An awful day trip to the grand canyon under awful weather conditions!" --Jose

Tack till Jose som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 04, 2009

Denna bild hör till kategorier:
Arizona    Stenig terräng


Phoons startsida