02-02-02 Groundhog Day street party

Sunnyvale, California

"We were out for a walk in our neighborhood and stumbled across this street party. Cones
and police cars blocked traffic from entering." --Doris

Tack till Doris som Phoonade (och för fotoidén).


Feb 08, 2002

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Festivaler    Särskilda dagar på året


Phoons startsida