Rock scramble

Zion, Utah

"It was incredibly hard for us to climb this and then to balance, too." --Laura

Tack till Austin, Eric, Brittany, Ricky, Josie och Laura som Phoonade och till Kenny för fotoidén.


Aug 31, 2007

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Ostadigt    Kan du göra det bättre?    Grupper    Utah


Phoons startsida